Pango Safety Poland Sp. z o.o. sklep

Dane kontaktowe

Prosafco Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 4, 41-800 Zabrze
TEL/FAX: +32 274-03-13
 
e-mail:info@prosafco.pl

best replica watches

DZIAŁ HANDLOWY:
e-mail:info@prosafco.pl
GSM: +48 606-395-207


:: więcej

Wyszukaj asortyment

Katalog

Katalog

Katalog produktów

Katalog

Katalog

Newsletter

Katalog

Katalog

Normy i oznaczenia

 

 

 

NORMY DOTYCZĄCE RĘKAWIC:

 


 • Norma PN-EN388:

Rękawice ochronne spełniające wymagania normy EN388 należą do kategorii II ryzyka i zapewniają ochronę przed co najmniej jednym z następujących zagrożeń: ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być bezwzględnie stosowane w przypadku ryzyka uszkodzeń mechanicznych, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe. W praktyce do wszystkich prac w przemyśle wymagających  ochrony rąk powinno się stosować rękawice spełniające normę EN388. 

Piktogram normy PN-EN388

Poniżej piktogramu znajdują się cyfry określające poziomy odporności rękawicy na dane zagrożenie w podanej kolejności: 

 

Cyfry określające parametry rękawicy przyjmują wartości od 0 do 4 lub od 0 do 5 w przypadku parametru odporności na przecięcie wg poniższych zależności:

 

 

 

Poziomy odporności normy PN-EN388

 

 

 


 

 

 • Norma PN-EN407:

Rękawice ochronne spełniające wymagania normy EN407 stosowane są przy pracach, w których występuje narażenie rąk na działanie gorąca i/lub ognia. Wymagania i metody badania dla tej grupy rękawic określa norma zharmonizowana PN-EN 407:2007 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).


Piktogram EN407

 

 

 

 

 

 

 

Rękawice tego typu oznaczone są odpowiednim znakiem graficznym oraz sześcioma liczbami 
(z zakresu od 1 do 4) określającymi poziomy skuteczności ochrony poszczególnych parametrówi odpowiadają zagrożeniom podczas przewidywanego przez producenta zakresu użytkowania rękawic. 

Liczby te podawane są w ściśle określonej kolejności.

 

 

Tabelka przedstawiająca poszczególne poziomy odporności na ciepło kontaktowe:

Tabelka EN407

 

 

 


 

 

 

 • Norma PN-EN511:

 Norma EN511 dotyczy wszystkich rękawic, które mają zapewnić ochronę rąk przed zimnem konwekcyjnym i kontaktowym do temperatury –50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub z działalnością zawodową.

  Ochronę przed niskimi temperaturami wyraża piktogram z serią 3 poziomów ochrony, odnoszących się do określonych właściwości ochronnych. 

 

Piktogram EN511

 

 

 

 

 

 

  • Odporność na zimno konwekcyjne:
w oparciu o termiczne właściwości warstwy izolacyjnej rękawic, które uzyskuje się w drodze pomiaru przenoszenia zimna poprzez konwekcję.
 • Odporność na zimno kontaktowe:
w oparciu o termiczną odporność materiału rękawicy będącej w kontakcie z zimnym przedmiotem.
 • Przepuszczanie wody:
0 = przepuszczanie wody po 30 wystawienia na jej działanie
1 = brak przepuszczania wody.


Wszystkie rękawice muszą osiągnąć co najmniej 1 poziom odporności na ścieranie i rozerwanie.

 

 

 

Poziom skuteczności EN511

 

 

 

 


 

 

 

 • Norma PN-EN374-2:

Rękawice chroniące przed zagrożeniami bakteriologicznymi.

 

Piktogram EN374-2Norma ta określa metodę badań odporności ścianek rękawic  przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Mowa tu o tzw. przepuszczalności rękawic. Dana właściwość może mieć poziom 0 - 1. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 • Norma PN-EN374-3:

Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Pełna odporność chemiczna rękawic.
 

Norma ta dotyczy wyznaczenia odporności tworzyw wchodzących w skład rękawic na permeację (zdolność przenikania cząsteczkowego chemikalii przez materiał rękawicy) i przepuszczanie potencjalnie niebezpiecznych związków chemicznych z wyjątkiem gazów.
 

Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.


Piktogram EN374-3

 


Piktogram normy EN374-3 musi być posiadać 3 cyfrowy kod. Kod ten odnosi się do liter kodowych trzech substancji chemicznych (z listy 12 standardowych), dla których czas przebicia wynosi co najmniej 30 minut. replica watches shop

 

 

Tabelka EN374-3

 

 

 

NORMY DOTYCZĄCE ODZIEŻY SPAWALNICZEJ:

Replica Saint Laurent Handbags

 

 

 

 • Norma  PN-EN470-1:
   

Piktogram EN470-1Określa metody badań i wymagania ogólne w stosunku do odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy i dla osób zajmujących się technikami pokrewnymi, w których występują porównywalne zagrożenia. Ten typ odzieży ma za zadanie chronić osobę, która ją nosi, przed drobnymi rozpryskami ciekłych metali, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, jak również przed promieniowaniem ultrafioletowym. Odzież ta jest przeznaczona do noszenia w sposób nieprzerwany przez okres do 8 godzin, w temperaturze otoczenia.